Podłogi Lublin ogrzewanie podłogowe

Tel:  509 676 270

Salon Pięknych Podłóg

PRESTIŻ

Meblohurt Prestiż podłogi drewniane Lublin Diamentowa 2

 

            Parkiet wielowarstwowy na ogrzewaniu podłogowym jest najlepszym rozwiązaniem jako optymalna kombinacja estetyki i funkcjonalności. Przy zachowaniu pewnych podstawowych zasad związanych z przygotowaniem podłoża, wyborem odpowiedniego gatunku drewna, a także utrzymaniem pewnych minimalnych wymagań klimatycznych panujących w pomieszczeniu tzn. temperatury oddziaływającej na parkiet i wilgotności powietrza.

 

1. Ogólne wymagania odnośnie wnętrza

 

 • Parkiet można instalować w mieszkaniu po wykończeniu pomieszczeń, jako ostatni element przed ustawieniem mebli. Prace związane z instalacją okien, z instalacją centralnego ogrzewania, z instalacją elektryczną oraz prace malarskie, powinny być ukończone, a pomieszczenia osuszone.
 • Parkiet warstwowy musi być składowany poziomo, w suchym miejscu, na równej powierzchni.
 • Nie wolno składować parkietu w pozycji pionowej, opierając go na krawędziach lub o inne przedmioty.
 • Przez 48 godzin przed instalacją panele należy przechowywać we wciąż nienaruszonych opakowaniach (w folii) w temperaturze pokojowej. Temperatura przed i podczas układania podłogi musi wynosić przynajmniej 18 stopni Celsjusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ogólne wymagania odnośnie podłoża

       Od jakości podłoża zależy bezpośrednio jakość podłogi. Każde podłoże, na którym

       będzie zainstalowany parkiet powinno spełniać następujące ogólne warunki:

 

 • powinno być czyste (wszelkie ślady farb, gipsu itp. powinny zostać usunięte)
 • jednolite, bez pęknięć, nie kruszące się i nie pylące.
 • równe (maksymalne dopuszczalne nierówności ok. 2 mm na 2 m)
 • powinno posiadać wbudowaną elastyczną izolację termicznoakustyczną izolującą

        zarówno od poziomych jak i pionowych elementów budynku.

 • suche - maksymalna wilgotności 2%,  a przy ogrzewaniu podłogowym 1,8 % CM
 • powinno charakteryzować się następującymi parametrami wytrzymałościowymi:
 • wytrzymałość na odrywanie minimum 1,5 MPa
 • wytrzymałość na ściskanie 2530 MPa
 • wytrzymałość na ścinanie 3,5 MPa

 

 

3. Dodatkowe warunki

 

 •  maksymalna temperatura posadzki nie może w żadnym miejscu przekroczyć 27° C,
 •  zalecanym systemem ogrzewania podłogowego jest systemem wodnym (wyklucza się stosowanie parkietu warstwowego na elektrycznym systemie ogrzewania  podłogowego),
 •  parkiet powinien być przyklejony do posadzki
 •  w pomieszczeniu, w którym zainstalowany został parkiet musi być utrzymywana wilgotności powietrza w przedziale 40-65%    (zaleca się zastosowanie efektywnego systemu nawilżania powietrza).
 •  firma instalująca ogrzewanie podłogowe musi bezwzględnie przeprowadzić proces wygrzewania posadzki. Inwestor musi wykazać się oryginałem protokołu wygrzewania.

 

UWAGA !!


           Z uwagi na bardzo niską wilgotność powietrza tuż przy powierzchni parkietu nieuniknione jest pojawienie się szczelin na łączeniach desek, fakt wystąpienia

           szczelin nie jest wadą parkietu.

 

Montaż parkietów warstwowych na ogrzewaniu podłogowym.

 

            Parkiet wielowarstwowy na ogrzewaniu podłogowym jest najlepszym rozwiązaniem jako optymalna kombinacja estetyki i funkcjonalności. Przy zachowaniu pewnych podstawowych zasad związanych z przygotowaniem podłoża, wyborem odpowiedniego gatunku drewna, a także utrzymaniem pewnych minimalnych wymagań klimatycznych panujących w pomieszczeniu tzn. temperatury oddziaływającej na parkiet i wilgotności powietrza.

 

1. Ogólne wymagania odnośnie wnętrza

 

 • Parkiet można instalować w mieszkaniu po wykończeniu pomieszczeń, jako ostatni element przed ustawieniem mebli. Prace związane z instalacją okien, z instalacją centralnego ogrzewania,  z instalacją elektryczną oraz prace malarskie, powinny być ukończone, a pomieszczenia osuszone.
 • Parkiet warstwowy musi być składowany poziomo, w suchym miejscu, na równej powierzchni.
 • Nie wolno składować parkietu w pozycji pionowej, opierając go na krawędziach lub o inne przedmioty.
 • Przez 48 godzin przed instalacją panele należy przechowywać we wciąż nienaruszonych opakowaniach (w folii) w temperaturze pokojowej. Temperatura przed i podczas układania podłogi musi wynosić przynajmniej 18 stopni Celsjusza.

 

2. Ogólne wymagania odnośnie podłoża

       Od jakości podłoża zależy bezpośrednio jakość podłogi. Każde podłoże, na którym

       będzie zainstalowany parkiet powinno spełniać następujące ogólne warunki:

 

 • powinno być czyste (wszelkie ślady farb, gipsu itp. powinny zostać usunięte)
 • jednolite, bez pęknięć, nie kruszące się i nie pylące.
 • równe (maksymalne dopuszczalne nierówności ok. 2-3 mm na 2 m)
 • powinno posiadać wbudowaną elastyczną izolację termicznoakustyczną izolującą

        zarówno od poziomych jak i pionowych elementów budynku.

 • suche - maksymalna wilgotności 2%,  a przy ogrzewaniu podłogowym 1,8 % CM

 

 

3. Dodatkowe warunki

 

 •  maksymalna temperatura posadzki nie może w żadnym miejscu przekroczyć 26° C,
 •  zalecanym systemem ogrzewania podłogowego jest systemem wodnym (wyklucza się stosowanie parkietu warstwowego na elektrycznym systemie ogrzewania  podłogowego),
 •  parkiet powinien być przyklejony do posadzki
 •  w pomieszczeniu, w którym zainstalowany został parkiet musi być utrzymywana wilgotności powietrza w przedziale 45-65%                                                                                                     (zaleca się zastosowanie efektywnego systemu nawilżania powietrza).
 •  firma instalująca ogrzewanie podłogowe musi bezwzględnie przeprowadzić proces wygrzewania posadzki. Inwestor musi wykazać się oryginałem protokołu wygrzewania.

 

 • Pielęgnowanie podłogi przy ogrzewaniu podłogowym

  Po ułożeniu parkietu należy powoli (jednorazowo nie więcej niż o 5oC) podnosić temperaturę ogrzewania do maksymalnej. Podczas eksploatacji nie powinno się dopuszczać do szybszych zmian temperatury posadzki. Trzeba też pamiętać, że parkiet na ogrzewanej podłodze jest bardziej wrażliwy na działanie wilgoci i wody niż parkiet na nieogrzewanym podłożu – bo większa jest różnica między stanem największego wysuszenia i stanem największego zawilgocenia parkietu. W miesiącach zimowych, czyli w okresie grzewczym, możliwe jest powstawanie szczelin. Latem szczeliny między poszczególnymi deskami zwykle zanikają.

UWAGA !!


           Z uwagi na bardzo niską wilgotność powietrza tuż przy powierzchni parkietu nieuniknione jest pojawienie się szczelin na łączeniach desek, fakt wystąpienia

           szczelin nie jest wadą parkietu.

 

Meblohurt

Galeria Mega Meble

DUŻY I WYGODNY PARKING !!

 


Salon Pięknych Podłóg

PRESTIŻ Podłogi Drewniane Lublin  2005 - 2023

PRESTIŻ

 

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

 

 

Godziny otwarcia:

 

Pn. - pt. 10:00 - 18:00
Sobota:  10:00 - 13:00

 

Niedziela: umówione spotkania

 

Kontakt:

_____________________________